Phil Collins

(ur. 1970) jest urodzonym w Wielkiej Brytanii artystą interdyscyplinarnym, który żyje i tworzy w Berlinie i Glasgow.

Absolwent University of Manchester i School of Art and Design na University of Ulster w Belfaście. Zajmuje się głównie perfomansem, fotografią i sztuką wideo. W swoich pracach bada problem ekonomii afektu w telewizyjnym reality i filmie oraz jego wymiary polityczne. Bada globalne społeczeństwa i analizuje kwestię reprezentacji w różnych mediach artystycznych. Wśród wystaw indywidualnych artysty są pokazy „Marxism today” (British Film Institute, Southbank, Londyn, 2011), retrospektywa w Cornerhouse w Manchesterze (2010), „Phil Collins: the world won't listen” (Tramway, Glasgow, 2009), „They shoot horses” (National Gallery of Canada, 2007), „Forum 59: Phil Collins” (The Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, 2007) i „New Work: Phil Collins” (San Francisco Museum of Modern Art, 2006). W 2001 roku artysta otrzymał Paul Hamlyn Award, w 2006 roku był nominowany do Turner Prize. Brał także udział w 6. Biennale w Berlinie w 2010 roku.

W Audytorium Moskwa zaprezentowany zostanie film dokumentalny Phila Collinsa Marxism Today (Prologue), w którym artysta śledzi losy byłych nauczycieli marksizmu-leninizmu z NRD. Opowiadają oni, jak z ich perspektywy wyglądał upadek sowieckiego socjalizmu, jak odbierają nowy porządek i jak te zmiany wpłynęły na ich system wartości.