Miguel Robles-Duran

(ur. 1975) jest urodzonym w Meksyku architektem i urbanistą.

Studiował architekturę w Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores w Monterrey i w Southern California Institute of Architecture w Los Angeles oraz urbanistykę w Instytucie Berlage w Rotterdamie. Jest współzałożycielem „Cohabitation Strategies“ – spółdzielni na rzecz rozwoju społeczno-przestrzennego z siedzibami w Nowym Jorku i Amsterdamie, która skupia się na interwencjach przestrzennych i tworzeniu strategii rozwoju dla terenów o dużych nierównościach społecznych. Jest dyrektorem programu studiów podyplomowych z dziedziny miejskiej ekologii w Parsons New School for Design w Nowym Jorku oraz członkiem założycielem podyplomowego intedyscyplinarnego programu badawczego Civic City w Haute Ecole d'Art et de Design w Genewie. W ostatnim czasie ukazała się jego książka Urban Asymmetries: Studies and Projects on Neoliberal Urbanization – śmiały komentarz dotyczący konsekwencji neoliberalnej polityki urbanistycznej i propozycja rozwiązań alternatywnych wobec rynku jako siły determinującej rozwój miast. Miguel Robles-Duran prowadził także wykłady z teorii urbanistyki i designu na wielu uniwersytetach na świecie, m.in. Universidad Iberoamericana w Tijuanie, Woodbury University w Los Angeles i San Diego, Katholieke Universiteit w Leuven, Delft University of Technology i w Instytucie Berlage w Rotterdamie.

Na zaproszenie kuratorów Audytorium Moskwa Miguel Robles-Duran opowie o Civic City – interdyscyplinarnej inicjatywie edukacyjnej i think tanku, który zajmuje się redefiniowaniem przestrzeni miejskiej jako miejsca aktywności obywatelskiej i społecznego zaangażowania. Robles-Duran dołączy do moskiewskich architektów i urbanistów w dyskusji o nowych perspektywach rozwoju Moskwy jako miasta obywatelskiego.