Learning Film Group

, założone w 2008 roku, jest nieustannie zmieniającą się konstelacją artystów, aktywistów i intelektualistów tworzących w Moskwie i Sankt Petersburgu.

Używają filmu po brechtowsku – jako platformy do uczenia się i badania. Pierwotnie grupa składała się z artystów Eugeniego Fiksa i Nikołaja Olejnikowa oraz historyka Ilji Budraitskisa, a pierwszy film przedstawiał kongres partii komunistycznej w Czechosłowacji w 1968 roku. W drugim filmie, zrealizowanym z Davidem Riffem, artyści badali wpływ zdobyczy związków zawodowych we Francji z 1968 roku na sytuację pracowników moskiewskich klubów nocnych. Oba filmy pokazywane były na wystawach i festiwalach w Moskwie i poza nią („European Studio”, Central House of Artists 2009; „Ostalgia”, New Museum, Nowy Jork, 2011; 4. Biennale Sztuki Współczesnej w Moskwie, 2011).   W Audytorium Moskwa zaprezentowane zostanie nowe filmowe „dochodzenie” LFG. Grupa, zgodnie z przyświecającą jej dewizą zmieniającego się członkowstwa, uformowała się na nowo w Petersburgu. Tytuł roboczy nowego filmu to Russian Sounds. Odtworzenie British Sounds Jean-Luc Godarda to immanentna krytyka wąskiego kręgu dzisiejszych rosyjskich aktywistów. Członkowie DSPA i Czto dełat’? dodadzą swoje elementy do projektu.