Galit Eilat

(ur. 1965) jest urodzoną w Izraelu krytyczką sztuki i kuratorką.

Dyrektorka i założycielka Israeli Center for Digital Art w Holonie, kuratorka i badaczka w Van Abbemuseum w Eindhoven, a także redaktor naczelna internetowego magazynu o kulturze i sztuce „Maarav”. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na problemach społecznego i politycznego aktywizmu w polu sztuki oraz na bieżącej polityce na Bliskim Wschodzie. Była kuratorką i współautorką takich wystaw jak „Politics of Collection, Collection of Politics” (Van Abbemuseum, Eindhoven, 2010), „The Real War” (Israeli Center for Digital Art, Holon, 2010), „Evil to the Core” (Israeli Center for Digital Art, Holon, 2009–2010), „Never Looked Better” (Beth Hatefutsoth, Tel Awiw, 2008–2009), „Wybrany” (Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk i Israeli Center for Digital Art, Holon, 2008–2009), „Mobile Archive” (Hamburger Kunstverein i Israeli Center for Digital Art, Holon, 2009), latającego seminarium „Liminal Spaces” (Izrael i Palestyna, 2006–2008), „People, Land, State” (Israeli Center for Digital Art, Holon, 2006) i „This is Not America” (Art Project Gallery, Tel Awiw, 2006). W 2011 roku we współpracy z Sebastianem Cichockim z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przygotowała pokaz trzech filmów Yael Bartany ...i zadziwi się Europa w Polskim Pawilonie podczas 54. Biennale w Wenecji.

Galit Eilat zaprezentuje publiczności Audytorium Moskwa trylogię Yael Bartany ...i zadziwi się Europa oraz towarzyszącą jej publikację A Cookbook for the Political Imaginary.